Termes i Condicions

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat dels Germans de les Escoles Cristianes o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està emparat per la legislació de protecció de la propietat intel·lectual i de les dades de caràcter personal. L’accés a aquest lloc web està subjecte a les condicions següents:

  • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, tret que es compti amb una autorització expressa i per escrit de la direcció. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte de venda o cessió onerosa per part dels usuaris.
  • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets dels Germans de les Escoles Cristianes o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. LA SALLE no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.
  • Germans de les Escoles Cristianes i la direcció del centre no garanteixen que el web estigui lliure de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Germans de les Escoles Cristianes, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.
  • La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
  • Germans de les Escoles Cristianes no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços aliens a aquest web o que provingui d’altres fonts alienes.
  • Germans de les Escoles Cristianes es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves d’aquests termes i condicions. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, on els jutjats de Barcelona són els únics que tenen la competència. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual faci l’accés, accepta el compliment i el respecte d’aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Termes i Condicions de la botiga

ACCEPTACIÓ

Les compravendes dels productes oferits en el domini www.lasalletarragona.cat/shop (en endavant la Web ), es regiran per les següents condicions generals de contractació , que l'usuari accepta en comprar algun producte del web seguint el procediment de compra d'aquesta. Aquestes condicions generals de compra estan en vigor per a tots els productes oferts a la web, podent modificar sense previ avís, no afectant les compres ja realitzades . Les condicions de contractació i el procediment de compra estan redactats en espanyol .

COM COMPRAR

La compra dels productes oferts a LA WEB, es realitza mitjançant la selecció dels productes escollits, els quals s'inclouran en la cistella de compra, un cop conclosa la selecció es continuarà la compra, procedint-se a l'emplenament de les dades personals per a la emissió de la factura i les dades de la forma de pagament per a efectuar el pagament dels productes. Acceptant finalment la comanda i després de la confirmació del pagament, es procedirà a servir la mercaderia en els terminis acordats en aquestes condicions de generals.

El procés detallat és el següent:

Seleccionar un article - Detall de la comanda

Per trobar un article es poden utilitzar els menús de navegació. Mitjançant ells s'accedeix a les diferents classificacions i agrupacions de productes. També es pot utilitzar el cercador situat a la zona superior; el resultat de la cerca mostrarà els articles disponibles en funció de les dades introduïdes.

Un cop trobat l'article, es pot ampliar la informació fent clic sobre el seu nom o sobre la seva imatge. D'aquesta manera s'accedeix a la fitxa de producte, que disposa de les característiques detallades del mateix, promocions aplicades.

Tramitar la comanda - Identificació de l'Usuari

És molt senzill. Només cal incorporar el producte a la cistella prement sobre el botó "Afegeix a la cistella". Un cop a la cistella, pot continuar comprant altres articles o tramitar la comanda amb els productes inclosos prement el botó situat a la zona superior dreta "La meva cistella" i posteriorment "Continuar amb la Compra".

Una pantalla us demanarà la seva clau d'usuari i contrasenya. Si ja és client registrat, només haurà d'introduir aquestes dades.

Si encara no ho és i vol registrar-se, ha d'omplir les dades que apareixen en el formulari de registre, i obtenir així una clau d'usuari i una contrasenya que li serviran per a les successives transaccions que realitzi a la nostra web.

Podrà adquirir productes, rebre informació sobre ofertes i promocions, conèixer la situació de les seves comandes, etc. En la seva fitxa de client quedaran registrades les seves dades personals, de manera que no caldrà que torni a omplir en posteriors compres.

El comprador podrà modificar els productes seleccionats com el nombre d'aquests, les dades personals i de pagament emplenats, retrocedint en el procediment de compra de la pàgina web, abans de l'acceptació definitiva de la compra.

Seleccionar la forma de pagament i enviament

En el següent pas cal fixar el tipus de lliurament (completa o parcial), designar un responsable de la comanda, establir la recollida (personal en botiga o amb ports), si és directe a client final, i la forma de pagament (targeta, paypal, transferència o ingrés en compte). Un cop ens assegurem que tota la informació requerida està emplenada i és correcta, punxem al botó "Confirmar comanda" a la part inferior dreta de la pàgina.

Confirmar les dades

Es mostra un resum de la comanda i les dades de la fitxa de client, per revisar si la direcció d'enviament és correcta, i acceptem les condicions de venda.

Un cop acceptades, es procedirà a finalitzar la tramitació de la comanda prement el botó situat a la part esquerra "Enviar comanda".

Finalment, una pàgina confirmarà la tramitació correcta de la comanda, i mostrarà el nombre del mateix, així com un resum dels productes adquirits.

El procés de compra ha acabat.

Un cop realitzada la compra, es confirmarà aquesta mitjançant el registre a la pàgina web de la compra realitzada, i el comprador, en qualsevol moment, imprimir el formulari de comanda, juntament amb les condicions de compra.

Com conèixer la situació actual de la comanda i històric de comandes.

Es pot conèixer la situació d'una comanda en curs o consultar les comandes realitzades amb anterioritat mitjançant l'accés situat a la zona superior de la pàgina, "El meu compte" - "Estat de les meves comandes"

Un cop introduïdes les dades identificatives, es mostrarà informació detallada dels últims comandes realitzades al nostre web, la data de compra, la situació de les comandes en curs, les comandes per confirmar, la composició detallada dels mateixos, entre d'altres.


LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Totes les comandes que es trobin en estoc permanent i siguin realitzats abans de les 14:00 hores seran preparades en  24-48 hores, prèvia confirmació del pagament d'acord amb el que estableix l'apartat FORMA DE PAGAMENT.


Les comandes realitzades el divendres a partir de les 14:00 hores, seran preparades el dilluns següent.

Els ports són a càrrec del client.


PREU I IMPOSTOS

Els preus dels productes oferts a LA WEB estan indicats en euros (€), i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

FORMA DE PAGAMENT

La Web només s'admetrà el pagament mitjançant targeta de crèdit (expedida per bancs espanyols), o Pagament directament a la secretaria del Col·legi.

 

DEVOLUCIÓ D'UN ARTICLE

El client podrà sol·licitar la devolució dels productes comprats al lloc web en cas de no haver estat desembalatge el paquet, en els casos permesos per la legislació vigent comunicant aquesta circumstància a través del correu electrònic shop@lasalletarragona.cat, en el termini màxim de 14 dies des de la data de factura de compra.

Per donar validesa a una devolució s'estableixen unes condicions prèvies:

El producte ha d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos, si s'escau. Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client (en els pagaments en efectiu, el reintegrament de l'import es realitza mitjançant xec ). En cas de devolució, les despeses d'enviament no seran reemborsats.

En qualsevol cas, s'admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent Germans de les Escoles Cristianes  qui es farà càrrec de les despeses d'enviament sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini màxim de set (7) dies comptats des de la data de recepció de l'enviament.

Tots els productes surten revisats i sense cops. Si vostè detecta en rebre una comanda que aquest està trencat o copejat, ha d'informar Germans de les Escoles Cristianes en un termini màxim de 24 hores.

En el cas de no avisar en un màxim de 24 hores, Germans de les Escoles Cristianes  no assumirà cap responsabilitat, ja que s'estarien incomplint les normes de les Companyies Asseguradores del Transport.


TRAMITACIÓ DE GARANTIES

 

Per tramitar un producte defectuós, s'ha de posar en contacte amb Secretaria de La Salle Tarragona, encarregada del Shop La Salle al telèfon 977 218 600 o bé per correu electrònic info@lasalletarragona.cat. Aquest departament li indicarà la forma de tramitar la garantia del producte.

 

VALIDESA DE L'OFERTA

Els productes oferits, i els preus d'aquests, estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà del web.

es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís, en el cas d'existir un canvi per part del la editorial implicada o per finalització d'existències. Aquesta revisió o modificació de preus es comunicarà al client en elmoment de la tramitació de la comanda.

 

LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE


JURISDICCIÓ
 

Per a la resolució de totes les qüestions es derivin d'aquestes condicions, els contractants es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del comprador en el cas que aquest sigui un consumidor, o del domicili del venedor en el cas en què aquest sigui una entitat jurídica.